« سکوت » و « لبخند » دو ابزار قدرتمندند...

« لبخند » راهی است، برای حل بسیاری از مشکلات...

«سکوت» روشی است، برای اجتناب از مشکلاتِ بسیار...

"زندگی مملو از بالا و پایین است"

رمزش آن است که در بالاها، لذت ببریم و در پایین ها ،شجاع باشیم و استوار...

منبع : دل نوشته های من |سکوت یا لبخند؟؟؟!
برچسب ها : است، برای